top of page

Ishay Ribo, Moshe Peretz, Akiva Turgeman & Paer Tasi - Poteach Et Yadecha 

Ishay Ribo, Moshe Peretz, Akiva Turgeman & Paer Tasi - Poteach Et Yadecha

ישי ריבו, משה פרץ, עקיבא תורג'מן, פאר טסי - פותח את ידך

Composed, Lyrics & Arranged By Talmidei Ten Chelkenu


To Download:


Mp3

Ishay Ribo, Moshe Peretz, Akiva Turgeman & Paer Tasi - Poteach Et Yadecha
.mp3
Download MP3 • 8.81MB

Mp4

Ishay Ribo, Moshe Peretz, Akiva Turgeman & Paer Tasi - Poteach Et Yadecha
.mp4
Download MP4 • 28.57MB

To Watch:
 

Lyrics:


אל תעזבני תחזיק לי תיד יותר מידי זמן שנשארתי לבד פקח לי עיניים לראות קצת שמיים לדעת אתה ואני זה אחד

אל תשכחני תיתן לי מזל שנים שהלב בלי הראש מבולבל בחרתי אליך ומה בלעדיך שמע את קולי מעכשיו עד בכלל פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון תן מאורך הכל פה שלך להיות קרוב קרוב

פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון תן מאורך הכל פה שלך להיות קרוב היום

אל תרחיקני הלכתי מספיק איך נשמה יכולה להחזיק צמא למים חשוך פה עדיין לא הרמתי ידיים יש לי אותך אל תשליכני גם לא בנעוריי ותן חלקנו כל יום הלוואי לך השפתיים רגע או שניים נפשי בינתיים כותבת לך

פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון תן מאורך הכל פה שלך להיות קרוב קרוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון תן מאורך הכל פה שלך להיות קרוב היום


5,332 views12 comments

Related Posts

Recent Posts

stream 1.jpg
bottom of page